The choices Center cafe

Nieuwe vrienden en contact met mensen die de veranderingen die jij wilt maken steunen, kan erg belangrijk zijn om veranderingen in stand te houden. Daarom willen we een café openen in de ruimte waar mensen zo naar binnen kunnen lopen. We weten allemaal dat lekker eten en een kop koffie of thee altijd helpen om mensen dichter bij elkaar te brengen. In het Choices Centrum Café kunnen mensen goedkope gezonde maaltijden en drankjes krijgen.

Medewerkers voor het Choices Centrum Café zullen worden geworven via integratieprogramma's waarbij we samenwerken met de sociale diensten en safe houses. We streven ernaar dat het café een plek wordt waar mensen na het voltooien van hun behandeling of nadat ze vrij zijn gekomen kunnen werken om ze voor te bereiden op hun terugkeer in de maatschappij.


Finding new friends, and connecting with others who support changes you’re interested in making can be very important for maintaining any change. Which is why we would like our drop-in area to have a café. We all know that good food, and a good cup of coffee or tea is always helpful for bringing people together. Choices Center Café would offer a selection of low cost healthy foods and beverages for our members.

Workers for the Choices Café would be recruited from back to work integration programs, and collaborating with city social services and safe houses. Our goal is to have the Choices Center Café become a job training opportunity for many integrating back into the community upon completing inpatient treatment or recently released from correctional facilities.