over choices support center

Het Choices Support Center biedt laagdrempelige diensten aan mensen die moeite hebben om van drugs en alcohol af te blijven. Wij zullen een uitgebreid pakket met diensten aanbieden op een centrale locatie om zelfontwikkeling te ondersteunen en verslaving, psychische problemen en infectieziekten aan te pakken.

De basis van ons werk is gericht op het organiseren van evidence-based en door lotgenoten gestuurde interventies om sociale netwerken op te bouwen die helpen om het drugsgebruik tegen te gaan en gezond gedrag te ondersteunen.


Choices Support Center is designed to provide low threshold support services for individuals struggling with abstinence from drugs and alcohol. We will offer a comprehensive range of multi-disciplinary services in a central location for supporting self-improvement addressing addiction, mental health and infectious disease.

The foundation of our work will be based upon utilising evidence based ‘peer driven’ interventions to establish new social networks for supporting the discontinuation of substance use and sustaining healthier behaviours.


Raad van Bestuur
Voorzitter: Mw. N. Versteeg, Geestelijk Verzorger • Penningmeester: Dhr. J. Veeneman*, Controller, Stichting MOVISIE  • Secretaris: Dhr. prof. dr. R. Wiers*, Hoogleraar ontwikkelingspsychopathologie Onderzoek, UVA • Vice-secretaris: Mw. R. Bergmann, Community Member • Lid: Dhr. dr. M. Merkx*, Directeur Beleid, Onderzoek en Opleiding bij HSK

Adviserend Team
Dhr. prof. dr. K. Brinkman*, Specialist voor Infectieziekten, OLVG • Dhr. H. Wijnands, Directeur, De Regenboog Groep • Dhr. B. Lamertink, Hazelden Graduate

*zetten zich persoonlijk in voor Choices maar zijn niet geaffilieerd via hun organisatie