wij verwelkomen uw steunen

Choices Support Center wordt een een gemeenschapscentrum dat ondersteuning biedt en voor ons is het belangrijk dat we de gemeenschap betrekken bij de ontwikkeling en de toekomst van onze organisatie. Wij ontvangen graag constructieve feedback van gemotiveerde en geïnteresseerde mensen zodat we onze diensten verder kunnen ontwikkelen en verbeteren. Als je een bijdrage wil leveren en Choices Support Center wil steunen, abonneer je dan op onze maillijst door het formulier in te vullen dat je kunt vinden op de contactpagina.

Choices Support Center will be a community support center, and as a community center it is important for us to have the community we serve participating in the development and future of our organisation. We welcome hearing from motivated, interested people who can provide constructive suggestions, helping develop, and improve our services. If you would like to get involved and support Choices Support Center, please join our mailing list using the form on the Contact page.

DONATIES ZIJN OOK NODIG

Als u geen tijd heeft om vrijwilligerswerk te doen of lid te worden van onze gemeenschapsadviescommissie, begrijpen we dat. Een gift doen in welke hoeveelheid dan ook zou ook zeer nuttig en zeer gewaardeerd worden. Donaties kunnen eenvoudig worden gedaan door direct naar onze bankrekening te sturen: Stichting Choices Support Centre IBAN: NL59 TRIO 0338 7713 79. Als u vragen heeft of wilt bespreken waarvoor donaties worden gebruikt, neem dan gerust contact met ons op - info@chociescenter.nl

If you do not have time to volunteer or join our community advisory committee, we understand. Making a donation in any amount would also be very helpful and greatly appreciated.  Donations can be easy made by sending directly to our bank account: Stichting Choices Support Center IBAN: NL59 TRIO 0338 7713 79. If you have any questions or would like to discuss what donations will be used for, please feel free to contact us – info@chociescenter.nl