STICHTING CHOICES SUPPORT CENTER - Beleidsplan

Missie: De missie van stichting Choices Support Center is om mensen te verbinden met de juiste verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en medische behandeling door het verstrekken van belangenbehartiging, ondersteuning en hulp die nodig is om de behandelingsresultaten en retentie te verbeteren.

Overzicht: Alcohol- en drugsgebruik dragen bij aan de verspreiding van infectieziekten en psychische problemen in Amsterdam. De tendens is dat er meer verdovende middelen worden gebruikt en GGZ-medewerkers maken zich hier steeds meer zorgen om.  De GGD presenteerde onlangs tijdens de Law Enforcement and Public Health conferentie onderzoeken waarin ze de voordelen lieten zien van uitgebreide ambulante hulpverlening en verslavingszorg bij het aanpakken van deze problemen.

Het Landelijk Alcohol en Drugs Informatie Systeem (LADIS) laat zien dat er in 2015, 65.000 mensen een behandeling nodig hadden voor hun drugs -en alcoholgebruik.  Van het aantal personen dat zich onder behandeling stelt, stopt gemiddeld 34% zonder de behandeling te voltooien, dat is een gemiddelde van 22.000.  Eenmaal vertrokken zonder de behandeling te voltooien, wordt deze groep niet gedocumenteerd en wordt er geen voortdurende follow-up en ondersteuning geboden. Zonder de juiste ondersteuning, zullen veel mensen weer terugvallen op zelfdestructief gedrag.

We zien hoe een verslaving het leven veranderd van de betrokkenen (de gebruiker en familieleden) en er voortdurend een patroon ontstaat waarbij er sprake is van isolatie en verslechtering van de geestelijke en fysieke gezondheid. Het Choices Support Center zal een veilige omgeving bieden om nieuwe patronen te creëren en ook de mogelijkheden om positieve sociale netwerken op te bouwen die nieuwe gezonde gedragspatronen ondersteunen.

Het Choices Support Center zal op een centrale locatie laagdrempelige ambulante zorg bieden, waaronder intakegesprekken, triage en risicobeoordelingen, met als doel om persoonlijke zelfontwikkeling te ondersteunen en verslaving, psychische problemen en infectieziekten aan te pakken.

Onze doelgroep zal voor het grootste deel bestaan uit: 1) mensen die een behandeling niet hebben afgemaakt of waarvan hun behandeling werd beëindigd; 2) personen die momenteel op wachtlijsten van behandelingscentra staan; en 3) personen die psychologische ondersteuning nodig hebben voor het initiëren en volgen van (geestelijke gezondheid, HIV, HCV en SOA) behandelingen.

Choices verwelkomt ook mensen die op zoek zijn naar informatie over drugs, juridisch advies en medische informatie over SOA/HIV/HCV en pre/post expositie profylaxe.

Dienstverleningsmodel: De basis van ons werk is gericht op het organiseren van evidence-based interventies. Choices organiseert interventies die zijn gericht op de behandelingsbereidheid en het sociale netwerk van de verslaafde die in de praktijk succesvol zijn gebleken.  Onze interventies die zijn gericht op de behandelingsbereidheid van  mensen met drugs- of alcohol problemen, bieden hen de  psychische ondersteuning om een behandeling voor hun verslaving, hepatitis C (HCV), HIV, STDs en geestelijke gezondheidszorg te starten en vol te houden.  Onze interventies in het sociale netwerk van de verslaafde is er op gericht nieuwe sociale netwerken op te bouwen die helpen om het drugsgebruik tegen te gaan. Velen beschouwen deze sociale netwerken als hun nieuwe niet-biologische familie.

Onderzoek heeft aangetoond dat mensen met een drugs- of alcoholprobleem baat hebben bijdeze interventies, die zijn ontwikkeld om gebruik te maken van sociale netwerken, of deze op te bouwen om zo nieuw gezond gedrag aan te moedigen en een verandering van hun levensstijl te ondersteunen.

Ons doel is om een ondersteunende omgeving te bieden waar mensen die proberen om van drugs en alcohol af te blijven dagelijks naartoe kunnen komen om positieve sociale netwerken op te bouwen en deel te nemen aan informele behandelmethoden. Deze diensten zullen worden aangeboden door hoogopgeleide professionals of lotgenoten. die zelf ook hebben gekampt met een drugs- of alcoholprobleem.  Het Choices Support Center zal fungeren als een 'vangnet' om mensen met een verslaving die hun behandeling staken verbonden te houden. Choices zal daarbij mensen met een verslaving voorbereiden voordat ze een behandelingstraject in gaan en ondersteuning bieden tijdens een terugval en crisissituaties in de geestelijke gezondheidszorg.

Er is momenteel geen instelling in Amsterdam die interventies aanbiedt voor mensen die geen traditionele behandeling willen of die niet vast willen zitten aan contractuele verplichtingen van een instituut of kliniek.  Choices biedt een individuele benadering afgestemd op het individu.  Een verslaving kan niet worden behandeld met een 'one-size-fits-all' aanpak.  Bij Choices bieden we een persoonlijke aanpak van de verslaving op basis van wat voor het individu werkt, waarbij het herstelprogramma, met de doelstellingen voor het terugdringen van een verslaving, door het individu zelf wordt ingevuld

Nog belangrijker is er dat er geen locatie is in de stad waar mensen met een drugs- of alcoholprobleem of mensen die vragen hebben over drugsgebruik in Amsterdam naar binnen kunnen lopen en anoniem hulp kunnen krijgen van een lotgenoot of een deskundige.  Choices is een laagdrempelig inloopcentrum.  Een dergelijke instelling kan voorkomen dat mensen sterven door een overdosis of dat er ongelukken ontstaan door het gebruik van alcohol en drugs en door psychische problemen.

Personeel en beschrijving van de diensten: In het Choices Support Center zullen we interventies aanbieden voor zowel groepen als individuen, waarbij we ons richten op het veranderen van het gedrag. Er zullen bijeenkomsten en activiteiten worden georganiseerd om drugsgebruik en gedragsstoornissen die in verband staan met verslaving aan te pakken.  Onze laagdrempelige bijeenkomsten zijn voor mensen die openstaan voor een behandeling, en steun zullen bieden aan mensen die nog niet klaar zijn voor traditionele behandelmethoden.  Daarnaast zullen er ook dagelijks yogalessen, meditatie workshops, educatieve lezingen en bijeenkomsten van het twaalfstappenprogramma worden aangeboden.  Medewerkers van de GGD kunnen informatie verstrekken over SOA/HIV en HCV testen. Ook drugstesten en andere diensten zullen in overweging worden genomen.

Ons doel is om te beschikken over in totaal 4 ontmoetingsruimtes; 3 personeelsruimtes; een keuken; opslagruimte; en een loungeruimte/café.  De directeur van Choices deelt een ruimte met het administratief personeel, de operationeel manager van het Choices Support Center heeft een ruimte, die tevens beschikbaar is voor hulpverlening. Partnerorganisaties kunnen op bepaalde dagen de andere ruimten huren voor afspraken met cliënten. Maatschappelijk werkers van partnerorganisaties kunnen op locatie klinische dienstverlening aanbieden aan cliënten van hun organisatie, zo dat er dagelijks een maatschappelijk werker op locatie aanwezig is als mensen een doorverwijzing nodig hebben of op zoek zijn naar hulp voor psychische klachten.   

Bedrijfsplan: Ons bedrijfsplan is gebaseerd op het ontwikkelen van een ondersteuningsmodel waarbij de GGD, politie, GGZ-medewerkers, sociale dienstverlening en behandelcentra samenwerken als partners en investeerders.  Choices Support Center is niet alleen een unieke locatie waar we cliënten van partnerorganisaties ondersteunen, het is ook ontworpen om een samenwerking te promoten met andere aanbieders van behandelingen in Amsterdam, zoals professionele hulpverleners maar ook . de inbreng van onze doelgroep.

Choices Support Center is opgericht om mensen met een verslavingsprobleem verbonden te houden met de hulpverlening.  Door de aanwezigheid ter plaatse van hulpverleners van onze partnerorganisaties, de verslavingsbehandelcentra, kan Choices de verbinding leggen met een intensievere behandeing in een verslavingskliniek.  Als een Choices-lid deelneemt aan een ambulante behandeling vanuit een behandelcentrum, kunnen we die behandeling ondersteunen. Het voordeel voor onze partners is het vermogen om voorafgaand aan een behandeling ook adviesdiensten aan hun huidige klanten aan te bieden bij Choices, en nieuwe klanten te werven die beter voorbereid zijn.  Net als bij de meeste ambulante behandelcentra wordt het bijwonen van gesprekken, steungroepen en bijeenkomsten van het twaalfstappenprogramma gezien als belangrijke onderdelen van een behandelplan.  Om die reden kan het bijwonen van bijeenkomsten van het twaalfstappenprogramma en het deelnemen aan klinische dienstverlening op locatie bij Choices een onderdeel zijn van een ambulant behandelplan, dat vaak wordt vereist door verzekeraars voor vergoeding van de behandeling.

Het exploitatiebudget van Choices bestaat hoofdzakelijk uit subsidies en donaties. Choices kan echter ook worden ondersteund door ruimten te verhuren voor ambulante hulpverlening aan onze partnerorganisaties en de verhuur van vergaderruimten aan groepen van het twaalfstappenprogramma.  Een extra financiele ondersteuning kan komen van het aanbieden van meditatie workshops en yogalessen tegen gereduceerd tarief; en van ons café waar we eten en drinken verkopen aan onze leden. Deze inkomsten van deze activiteiten zullen geheel ten goede komen aan de doelstelling van de organisatie.

De financiele administratie van Choices over 2018 is verricht door Stichting De Regenboog in samenwerking met de penningmeester van onze stichting. Deze samenwerking zal de komende jaren worden voortgezet.


Raad van Bestuur

Nelly Verlag, Voorzitter, Geestelijk Verzorger   

Jasper Veeneman, Controller, Stichting MOVISIE

Dhr. prof. Reinout Wiers, Hoogleraar Ontwikkelingspsychopathologie, UVA   

Rebecca Bergmann, Community Member                                    

Dhr. Maarten Merkx, Directeur Beleid, Onderzoek en Opleiding bij HSK

Beloningsbeleid Bestuur: De leden van het bestuur en de adviseurs ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en bestuurstaken

Team van Adviseurs

Dhr. K. Brinkman, Specialist voor Infectieziekten, OLVG

Hans Wijnands, Directeur, De Regenboog Groep

Bob Lamertink, Hazelden Graduate

KvK Nummer: 69641005  

RSIN Nummer: 857953059

De werkzaamheden van Dhr. Merkx en Dhr. Brinkman vindt plaats op persoonlijke titel.