Keuzes Ondersteunen - Levens Verbeteren

onze missie

Onze missie is om mensen te verbinden met de juiste verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en medische behandeling door het verstrekken van belangenbehartiging, ondersteuning en hulp die nodig is om de behandelingsresultaten en retentie te verbeteren.

Our mission is to connect people with appropriate addiction, mental health and medical treatment by providing advocacy, support services, and assistance needed to improve treatment outcomes and retention.