CHOICES FOR TREATMENT, TESTING and wellbeing

As we work towards opening our office we have created a unique way to assist people find and connect to needed services.  We created the Choices for Treatment, Testing and Wellbeing app.  

The Choices for Treatment, Testing and Wellbeing app can be downloaded from the Apple Store or Google Play.  Search for Stichting Choices. The app is free, and bi-lingual available in Dutch / English.

The Choices for Treatment, Testing and Wellbeing is the first app that has been created to establish an integrated online care network of addiction treatment, SOA/HIV testing locations and social services organisations. This provides a unique opportunity for the app user to anonymously find a comprehensive selection of needed or desired services.

The app will anonymously help people find, and connect to addiction care; mental health services; SOA/HIV/HCV testing sites; medical care facilities; pre-exposure prophylaxis (PrEP); purchase SOA/HIV/HCV self-testing kits; get information about drugs/alcohol and SOA infections; find legal services; and search for various self-help and 12 step meetings

Some of the organisations who are collaborating with information and support include: the Amsterdam Institute for Social Science Research at UvA, De Regenboog Groep, SOAIDS Netherlands, soapoli-online.nl,Condomerie, National Alcohol and Drug Information System (LADIS), HIV Verenging, NoMoreC and many others.

We would like to make the Choices for Treatment, Testing and Wellbeing app as helpful as possible. If you have any questions, comments or suggestions please contact us at:  app@choicescenter.nl


CHOICES voor behandeling, testen, en welzijn

Terwijl we werken aan de opening van ons kantoor, hebben we de app Choices voor Behandeling, Testen en Welzijn gecreeerd. De app is ontwikkeld om mensen te helpen bij het vinden van en verbinden met de benodigde services.

De app Choices voor Behandeling, Testen en Welzijn kan worden gedownload via de Apple Store of Google Play.  Zoek: Stichting Choices.  De app is gratis en tweetalig beschikbaar zijn in het Nederlands / Engels.

De app Choices voor Behandeling, Testen en Welzijn is de eerste app die is gecreëerd om een geïntegreerd online zorgnetwerk op te zetten voor verslavingsdiensten, SOA / HIV-testlocaties en organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. De app biedt het voordeel en een unieke mogelijkheid voor de gebruiker om anoniem een brede selectie van benodigde of gewenste services te vinden.

De app helpt mensen anoniem verbinding te maken met de verslavings- en geestelijke gezondheidszorg; SOA / HIV-testlocaties; medische zorgfaciliteiten; pre-expositie profylaxe (PrEP); de aankoop van zelftestkits voor SOA / HIV; het verkrijgen van informatie over drugs / alcohol en SOA-infecties; het vinden van juridische diensten; en het zoeken naar verschillende zelfhulp- en 12-stapsvergaderingen

Enkele van de organisaties die ons ondersteunen met informatie en die met ons samenwerken zijn: het Amsterdams Institute for Social Science Research van de UvA, De Regenboog Groep, SOAIDS Nederland,soapoli- online.nl, Condomerie, Stichting Informatie Voorziening Zorg (IVZ), Landelijk Alcohol en Drugs Informatie System (LADIS), HIV Verenging, NoMoreC en vele anderen.

We willen de app Choices voor Behandeling, Testen en Welzijn zo nuttig mogelijk maken. Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft, neem dan contact met ons op: app@choicescenter.nl